MENU HEADER

Phím tắt HOTKEY vào BIOS và Boot Option của các laptop

Vào Boot option và Bios của máy tính hay laptop là rất quan trọng vì thông qua đó chúng ta có thể xem cấu hình, thiết lập và sữa lỗi máy tính thông qua Boot bằng đĩa CD hay USB. Mỗi hãng máy tính khác nhau thì sẽ có các phím tắt (hotkey) vào Boot Option và Bios khác nhau, dưới đây là tổng hợp các phím tắt của các hãng máy tính lớn thông dụng:

Acer

 • Boot Option: Thông thường là F12. Ngoài ra còn có Esc, F9.
 • Bios: Thông thường là F2. Ngoài ra còn có DEL


Asus

Nhóm 1: VivoBook f200ca, f202e, q200e, s200e, s400ca, s500ca, u38n, v500ca, v550ca, v551, x200ca, x202e, x550ca, z202e

 • Boot Option: ESC
 • Bios: DELETE


Nhóm 2: N550JV, N750JV, N550LF, Rog g750jh, Rog g750jw, Rog g750jx, Zenbook Infinity ux301, Infinity ux301la, Prime ux31a, Prime ux32vd, R509C, Taichi 21, Touch u500vz, Transformer Book TX300, Eee PC 1015, 1025c

 • Boot Option: ESC
 • Bios: F2


Nhóm 3: k25f, k35e, k34u, k35u, k43u, k46cb, k52f, k53e, k55a, k60ij, k70ab, k72f, k73e, k73s, k84l, k93sm, k93sv, k95vb, k501, k601, R503C, x32a, x35u, x54c, x61g, x64c, x64v, x75a, x83v, x83vb, x90, x93sv, x95gl, x101ch, x102ba, x200ca, x202e, x301a, x401a, x401u, x501a, x502c, x750ja:

 • Boot Option: F8
 • Bios: DEL


Compaq

 • Boot Option: Esc, F9
 • Bios: F10


Dell

 • Boot Option: F12
 • Bios: F2


eMachines

 • Boot Option: F12
 • Bios: Tab, Del


Fujitsu

 • Boot Option: F12
 • Bios: F2


HP

 • Boot Option: ESC, F9
 • Bios: ESC, F10, F1


Lenovo

 • Boot Option: F12, F8, F10. Riêng IdeaPad P500 thì F12 or Fn + F11
 • Bios: F1, F2


Samsung

 • Boot Option: ESC. Với Ativ Book 2, 8, 9 là F2
 • Bios: F2. Với Ativ Book 2, 8, 9 là F10


Sony

Nhóm 1: VAIO Duo, Pro, Flip, Tap, Fit

 • Boot Option: assist button
 • Bios: assist button


Nhóm 2: VAIO, PCG, VGN

 • Boot Option: F11
 • Bios: F1, F2, F3


Nhóm 3: VGN

 • Boot Option: Esc, F10
 • Bios: F2


Toshiba

 • Boot Option: F12
 • Bios: F2. Riêng với Protege, Satellite, Tecra thì F1, Esc


Source: blogtinhoc
Blogger Comments
Facebook Comments

Không có nhận xét nào: