MENU HEADER

Phím tắt HOTKEY vào BIOS và Boot Option của các laptop

No thumbnail
Vào Boot option và Bios của máy tính hay laptop là rất quan trọng vì thông qua đó chúng ta có thể xem cấu hình, thiết lập và sữa lỗi máy tí...