MENU HEADER

Hướng dẫn tắt disable cập nhật update Connectify Hotspot phần mềm chia sẻ wifi wireless

Hướng dẫn tắt disable cập nhật update Connectify Hotspot phần mềm chia sẻ wifi wireless
Bạn không thể tắt update của Connectify Hotspot trong giao diện thiết lập cài đặt, nếu không tắt được thông báo update này thì mỗi khi mở ph...

Hướng dẫn kéo dài tuổi thọ sử dụng pin laptop

Hướng dẫn kéo dài tuổi thọ sử dụng pin laptop
Pin sẽ không tồn tại mãi mãi. Nhưng nếu chăm sóc cẩn thận, pin laptop vẫn có thể trụ được tốt cho đến khi bạn sẵn sàng chuyển qua dùng lapto...